Dans­sko­la nystar­tar i Signal­fa­bri­ken

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Sund­by­bergs Dans­sko­la och Gra­vi­ty Stock­holm har fått flyt­ta in i Signal­fa­bri­ken.

– Fan­tas­tiskt. Nu slip­per vi stän­di­ga lo­kal­by­ten. Jag lo­var att Sundbyberg ska bli en dans­stad, sä­ger hu­vud­lä­ra­ren He­le­ne Ka­ra­bu­da.

Sund­by­bergs Dans­sko­la föd­des i Ma­ra­bou­par­ken i maj 2018. Se­dan dess har barn, ung­do­mar och dan­san­ta vux­na haft fullt sjå att hit­ta till trä­nings­lo­ka­len. He­le­ne Ka­ra­bu­da räk­nar upp plat­ser i hal­va stan där man kun­nat hy­ra ti­der.

Se­dan 12 de­cem­ber har sko­lan, och för­e­ning­en Gra­vi­ty Stock­holom, en fast hem­vist i Signal­fa­bri­ken. Lo­ka­len har den se­nas­te må­na­den pryds med färg, speg­lar, ”en mas­sa high tech” et­ce­te­ra.

Lo­var ”dans­stad”

– Fan­tas­tiskt. Så ro­ligt. Och skönt, nu kan vi sam­la allt till en plats. Jag är en eldsjäl och al­la som kän­ner mig vet att vi kom­mer att gö­ra nå­got bra av verk­sam­he­ten. Jag lo­var att Sundbyberg ska bli en dans­stad, sä­ger He­le­ne Ka­ra­bu­ra och tilläg­ger att danspe­da­go­ger bör­jat ringa och frå­ga om jobb in­om sko­lan.

Ba­lett, stre­et, hip­hop... Allt ryms in­om Sund­by­bergs Dans­sko­la.

– Vi får lät­ta­re att pla­ne­ra verk­sam­he­ten och kan ar­ran­ge­ra stör­re event. Som jag re­dan sagt lo­var jag att det här blir bra. Sundbyberg ska på danskar­tan, sä­ger He­le­ne Ka­ra­bu­ra.

DANSGLÄDJE. Ef­ter ett år i kapp­säck får dans­sko­lan och Stock­holm Gra­vi­ty flyt­ta in i Signal­fa­bri­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.