Dub­belt Sum­pan på SM-pris­pal­len

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

ra­de mot just lag Has­sel­borg.

La­gets skip­per, An­na, var dock sjuk i bör­jan av mäs­ter­ska­pet men er­sat­tes av sju­å­ri­ga (!) Til­da Knochen­hau­er, vars mam­ma Ag­nes är en av med­lem­mar­na i Lag Has­sel­borg.

– Hon gjor­de ett myc­ket bra jobb. Hon fick en av si­na ste­nar i bo­et, så det var per­fekt. Det var en stor­sti­lad in­sats mås­te jag sä­ga, sä­ger mam­ma Ag­nes till SR.

An­na re­pa­de sig ju läng­re SM:et led och i fi­na­len ställ­des de mot klubb­kam­ra­ter­na i team Pant­he­ra, som be­seg­ra­de IK Fy­ris Uppsa­la i se­min.

I fi­na­len var de äld­re, och mer ru­ti­ne­ra­de, team Has­sel­borg snäp­pet bätt­re än si­na yng­re SCK-kom­pi­sar. Av­gö­ran­det kom i mat­chens sjät­te om­gång där TH ryck­te till en 5–2-led­ning som de se­dan be­va­ka­de. Fi­na­len slu­ta­de 7–5 och där­med blev Sund­by­bergs cur­ling­klubb bå­de et­ta och tvåa på SM.

sport­re­dak­tör 070–78 78 702 · an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.