Sa­go­verk­stad på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Vi i Tensta - - DET HÄNDER | FAMILJ -

Ons­dag den 30 de­cem­ber kloc­kan 13.00. Väl­kom­na på en kre­a­tiv sa­go­verk­stad med bib­li­o­te­ka­ri­en och sa­go­be­rät­ta­ren Karin Sohl­gren. En sa­go­verk­stad där vi job­bar med boken ”Mamy Wa­ta och monst­ret” av för­fat­ta­ren Ve­ro­ni­que Tad­jo. Väl­kom­na al­la barn mel­lan 4 och 12 år ons­dag den 30 de­cem­ber kloc­kan 13. Fö­ran­mä­lan till bib­li­o­te­kets bar­nav­del­ning på 508 306 02.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.