Tom­te­sa­ga

Vi i Tensta - - DET HÄNDER | FAMILJ -

På jul­lo­vet kan du kom­ma till Rin­ke­by bib­li­o­tek och lyss­na på när Eva Hjelm be­rät­tar en tom­te­sa­ga. För barn från 4 år. Be­grän­sat an­tal plat­ser, så väl­kom­na att bo­ka plats. Tid: 28 de­cem­ber kloc­kan 13.00–14.00. Plats: Ak­ti­vi­tets­rum­met. Bok­ning: På bib­li­o­te­ket el­ler på te­le­fon 08-508 30 602. Skri­var­verk­stad med Ara­zo Arif. Dro­pin för dig som vill hand­le­das i ditt skri­van­de och vill läm­na in ett bi­drag till Tens­ta konst­halls Text­pris 2016. Ta med din idé, din på­bör­ja­de text el­ler ditt fär­di­ga verk och bol­la idéer, läs and­ras tex­ter och få hand­fas­ta tips och verk­tyg för att skri­va mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.