Jul­lovste­a­ter med Zir­kus Lo­ko­mo­tiv

Vi i Tensta - - DET HÄNDER | FAMILJ -

Rik­tigt varmt jul­lovsväl­kom­na till vårt bib­li­o­tek. Här vi­sas fö­re­ställ­ning­en Låd­dan av och med Zir­kus Lo­ko­mo­tiv. Ett mo­bilt ana­logt, in­ter­ak­tivt konst- och te­a­te­rä­ven­tyr för barn mel­lan 4–9 år. Väl­kom­na att bo­ka bil­jet­ter ge­nom att ringa till Rin­ke­by bib­li­o­tek på tel: 08508 30 602. Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek. Tid: 11.00–11.45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.