Jul­lovste­a­ter med Zir­kus Lo­ko­mo­tiv

Vi i Tensta - - DET HÄNDER | FAMILJ -

Väl­kom­na till vår scen. Här vi­sas fö­re­ställ­ning­en Låd­dan av och med Zir­kus Lo­ko­mo­tiv. Ett mo­bilt ana­logt, in­ter­ak­tivt konst- och te­a­te­rä­ven­tyr för barn mel­lan 4–9 år. An­mä­lan via bib­li­o­te­kets hem­si­da. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 13.00– 13.45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.