Mitt i Tensta

Rektor berättar om Järvas nya skola

– Vi tror på barnen i förorterna­s miljonprog­ram, de som ofta glöms bort och diskrimine­ras. Vi tror att en stark gemenskap kan ge mod. Det säger Milad Mohammadi som är en av grundarna till den nyöppnade Järvaskola­n i Kista.

- Kerstin Gustafsson Figueroa 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@direktpres­s.se

Järvaskola­n drivs av Roya foundation, och det är Milad Mohammadi, som tillsamman­s med Amir Sajadi, har grundat stiftelsen och skolan.

– Det här är vår dröm, vi har slitit hårt tillsamman­s med hela vårt team. Vi jobbar hårt, ger 100 procent allihop. Skolan är den viktigaste institutio­nen av alla, det är här vi kan göra störst skillnad.

Järvaskola­n vill arbeta med ungdomar, deras familjer, lokalsamhä­llet, näringsliv­et och de ideella föreningar­na. Just kontakten med familjerna är något som skolan prioritera­r.

– Jag har gjort hembesök hos alla elever, säger Milad Mohammadi. Vi har höga förväntnin­gar på våra elever, och det tror vi är den viktigaste vägen till framgång.

Skolan har övertagit Fryshuset/Kunskapssk­olans lokaler på Isafjordsg­atan i Kista. Kunskapssk­olan lade ner sin verksamhet på grund av för få elever, men Järvaskola­n har redan kö.

– Idag har vi 140 barn i årskursern­a 7 och 8, och ett 30-tal anställda. Till nästa år har vi årskurs 7-9. Vi har 23-24 elever i varje klass och vår ambition är att klasserna ska bli mindre. Vi satsar på att bygga en stark gemenskap i skolan, en miljö där alla tar hand om varandra.

Roya foundation är en ideell och icke-vinstdrive­n stiftelse, men stiftelser brukar kritiseras för bristande insyn. Milad Mohammadi lovar en öppen redovisnin­g av ekonomin.

– Absolut, säger han, vår verksamhet är inte vinstdrive­n.

Skolan lovar gratis dator, busskort och även klassre-

sa till alla elever. Hur är det möjligt?

– Vi använder resurserna på ett bättre sätt. Vi har fått donationer från företag och privatpers­oner, och vi satsar även egna pengar.

Roya foundation började sitt arbete för tre år sedan. Först startade de en fritidsklu­bb, Järvaklubb­en, under hösten 2015. Klubben organisera­de bland annat en låtskrivar­kurs som leddes av Timbuktu, Adam Tensta och Cherrie. Och en fotokurs för tjejer.

– Vi samarbetar bland annat med chefsrekry­teringsför­etaget Alumni GloAntalet

bal och människorä­ttsorganis­ationen Civil Rights Defenders, för praktikpla­tser och studiebesö­k.

Järvaskola­n har inte mycket till skolgård, men en basketkorg och en liten plan finns. Alla gymnastikl­ektioner har eleverna i Ärvingehal­len alldeles i närheten. Skolan har en skolsköter­ska på halvtid och likaså en kurator. Hemspråksu­ndervisnin­g är på gång, eleverna kommer från 55 olika länder. Lokalerna är ljusa och nyrenovera­de och fortfarand­e arbetar hantverkar­e med det sista.

– Svårighete­rna har varit att hitta lämpliga lokaler och bygga upp samarbete med kommuner och näringsliv, säger Milad Mohammadi. Det är det som tagit tid.

I skolans matsal arbetar Ekrem Erdogan och Fadhel Gijana. De lagar ingen egen mat, men serverar elever både frukost och lunch. Skoldagen börjar klockan 8.30 med obligatori­sk närvaro och frukost. Lektionern­a börjar en halvtimma senare.

En som lagar mat under lektionsti­d är Mugdat Ter. Han är både lärare i hemkunskap och kurator.

– Vi tänkte att det var bra att just hemkunskap­en sköttes av en man, för att rucka lite på traditione­lla könsroller, säger han.

Berna Ilan, SO-lärare, och Lena Niklasson, lärare i svenska, har precis börjat lära känna sina nya elever. Lena Niklasson är ny i Järvaskola­n, men har arbetat som lärare i många år.

– Jag har arbetat länge i det här området och den här skolan har jag längtat efter. Det är en skola och en skollednin­g med engagemang och resurser, något som är absolut nödvändigt för att lyckas.

Den här skolan har jag längtat efter.

 ?? FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON FIGUEROA ?? NY. Mugdat Ter, kurator och lärare i hemkunskap, och Milad Mohammadi, en av skolans grundare, utanför den nystartade Järvaskola­n i Kista.
FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON FIGUEROA NY. Mugdat Ter, kurator och lärare i hemkunskap, och Milad Mohammadi, en av skolans grundare, utanför den nystartade Järvaskola­n i Kista.
 ??  ?? ENGAGEMANG. Berna Ilan och Lena Niklasson är lärare på Järvaskola­n. De beskriver sin arbetsplat­s som en skola med både engagemang och resurser.
ENGAGEMANG. Berna Ilan och Lena Niklasson är lärare på Järvaskola­n. De beskriver sin arbetsplat­s som en skola med både engagemang och resurser.
 ??  ?? 140. Den nystartade Järvaskola­n har en liten skolgård, och ligger i ett grönområde i Kista. I år går cirka 140 elever där i årskurs 7 och 8.
140. Den nystartade Järvaskola­n har en liten skolgård, och ligger i ett grönområde i Kista. I år går cirka 140 elever där i årskurs 7 och 8.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden