Så upp­står de fles­ta ska­dor­na

Vi i Tensta - - BOSTAD - KÄL­LA: Din­sä­ker­het.se

Var­je år ska­dar sig ung­e­fär fem­hund­ra per­so­ner allvarligt vid grill­ning, de fles­ta är un­der 20 år.

Drygt hälf­ten av ska­dor­na upp­står ge­nom att man brän­ner sig på gril­len. Van­li­gast är att per­so­nen ta­git i he­ta gal­ler, he­ta verk­tyg el­ler tram­pat på het grill­kol el­ler bri­ket­ter.

Fle­ra ska­dor upp­står ge­nom att man blå­ser på glö­den el­ler på an­nat sätt får he­ta fla­gor i ögo­nen.

Det hän­der att per­so­ner ram­lar över gril­len, of­ta är des­sa per­so­ner al­ko­holpå­ver­ka­de.

Grill­ning kan re­sul­te­ra i gräs­brän­der och and­ra brän­der som spri­der sig snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.