Får man gril­la på bal­kong­en?

Vi i Tensta - - BOSTAD -

Kol­gril­lar är in­te lämp­li­ga att an­vän­da på bal­kong­er, an­vänd istäl­let en el­grill el­ler ga­sol­grill. Det finns ing­et för­bud i la­gen som för­bju­der grill­ning på bal­kong­en, men många hy­resvär­dar och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har sär­skil­da ord­nings­reg­ler som gäl­ler grill­ning på bal­kong­en. Även om din hy­resvärd in­te för­bju­dit grill­ning på bal­kong­en får du in­te stö­ra di­na gran­nar. Rö­ken från gril­len kan va­ra obe­hag­lig och kan räk­nas som en stör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.