Här bör­jar dröm­men om Ber­lin

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jonas.carlsson@di­rekt­press.se

Bas­ket­pla­nen på Kis­ta torg var ny­li­gen värd för en all­de­les spe­ci­ell ut­tag­ning i bas­ket i spel tre mot tre. Vin­na­re blev till slut Men in black på herr­si­dan och Bet­ter you på dam­si­dan.

– Vi vill all­tid vin­na med myc­ket och med stil, sä­ger Andrei Khromchan­ka som spe­lar för Men in black.

Det hand­lar allt­så om bas­ket med tre i var­je lag och där spe­let he­la ti­den förs mot en korg. Tur­ne­ring­en på Kis­ta torg var en av fle­ra ut­tag­ningstur­ne­ring­ar till den sto­ra fi­na­len i Gö­te­borg. Allt är en del av den svens­ka stre­et­bas­ket­tur­ne­ring­en 3*3 Swe­den tour och vin­na­ren i Gö­te­borg får en plats i Fi­ba 3*3 Chal­leng­er-tur­ne­ring i Ber­lin. Att få åka till Ber­lin är en dröm.

– Det skul­le va­ra otro­ligt, sä­ger Alan Be­dir­han från Men in black som vann fi­na­len med 15-12 mot Be One.

På dam­si­dan vann Bet­ter you mot Won­der wo­men med 2–0 i mat­cher i bäst av tre. Det var fak­tiskt de en­da två dam­la­gen i ut­tag­ning­en.

Vin­nar­la­get öns­ka­de att fler tje­jer bör­jar att spe­la stre­et­bas­ket så att det blir he­la tur­ne­ring­ar och på Fa­ce­book­grup­pen Kvinn­ligt Bas­ket­nät för­sö­ker de få fler tje­jer till den här bas­ket­for­men.

Men nu har Bet­ter you kva­li­fi­ce­rat sig för Gö­te­borg och pre­cis som herr­vin­nar­na tyc­ker de att en en tripp till Ber­lin skul­le va­ra fan­tas­tiskt.

– Det skul­le va­ra en upp­le­vel­se, sä­ger Lo­vi­sa Hum­la.

Den svens­ka tur­ne­ring­en hål­ler hög kva­li­tet med bland an­nat spe­la­re som har er­fa­ren­het från Bas­ket­li­gan. Bon­ni­er­hoops, som står bakom bas­ket­pla­nen på Kis­ta torg, hop­pas att yng­re kan se upp till spe­lar­na.

– Det kan bli en in­spi­ra­tion, sä­ger Bru­no Sil­va, pro­jekt­le­da­re på Bon­ni­er­hoops, som själv har en ge­di­gen bas­ket­bak­grund.

Jonas Carlsson

PRO­JEKT­LE­DA­RE. Bru­no Sil­va från Bon­ni­er­hoops.

VIN­NA­RE. Fa­tou Ce­e­say, Newin Posti, Lo­vi­sa Hum­la och Sand­ra Carlsten.

FOTO: JONAS CARLSSON

INITIATIV. Be One för­sö­ker an­fal­la mot Men in Black i fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.