Pri­de­flag­gor his­sas i Tens­ta

Vi i Tensta - - NYHETER -

För­ra året slets in­te ba­ra Pri­de­flag­gor­na ner i Tens­ta, he­la flagg­stång­en för­stör­des. Men i år his­sas flag­gor­na igen.

Ole-Jör­gen Pers­son (M), tog ini­ti­a­ti­vet till att his­sa regn­bågs­flag­gan i Spånga-Tens­ta un­der för­ra årets Pri­de­vec­ka. Men i Tens­ta ho­ta­des tjäns­te­män­nen med våld när den skul­le his­sas och fle­ra gång­er togs den ned.

– De kom­mer hänga up­pe un­der he­la veckan, och blir det som för­ra året så kom­mer de att häng­as upp igen. I år är det än­nu vik­ti­ga­re att vi in­te vi­ker oss, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son.

Stads­dels­nämn­den kom­mer ock­så att ord­na ett se­mi­na­ri­um om HBTQ-per­so­ners vill­kor i för­or­ten.

FOTO: MOSTPHOTOS

HIS­SAS. Pri­de­flag­gan ska his­sas i år igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.