7–11 AU­GUSTI

Vi i Tensta - - DIREKTPRESS -

Cir­kus­sko­la & Parkour Till­sam­mans med Cir­kus Cir­körs pe­da­go­ger får du 7–10 år pro­va på cir­kus­kons­ter som att gå på li­na, trä­na ak­ro­ba­tis­ka trick, jong­le­ra och gö­ra luftak­ro­ba­tik. För dig från 10 år har Cir­kus Cir­kör parkour. Pro­va ge­nom lek och ak­ro­ba­tik att ta kon­troll över krop­pen ge­nom att hop­pa och lan­da mjukt. Cir­kus­sko­la: 7–11 au­gusti för 7–9 år kl 9.00–10.30 och från 10 år kl 11.00–13.00 Parkour: 7-11 au­gusti från 10 år kl 14.00-16.00 Var: Te­a­ter­la­dan, Eg­ge­by Gård An­mä­lan: 08-752 09 10, in­fo@eg­ge­by.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.