11 FEB­RU­A­RI

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Mil­jo­ner kat­tor och mas­sor av hat­tar (från 2 år), Björn Sö­der­bäck. En dra­ma­lek-fö­re­ställ­ning som ut­går från ”Sa­gan om den lil­la, lil­la gum­man” (Beskow), tar med barnen på jakt ef­ter en ny katt (”Mil­jo­ner kat­tor”) och med hjälp av apor säl­ja hat­tar (”Mas­sor av mös­sor”). Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.