CV och per­son­ligt brev-works­hop

Vi i Tensta - - SPORTLOV I SPÅNGA-TENSTA -

Tens­ta bib­li­o­tek, Hag­strå­ket 13 Snart an­non­se­rar många ar­bets­plat­ser le­di­ga som­mar­jobb för unga. Om du be­hö­ver hjälp med att skri­va ditt förs­ta CV el­ler för­bätt­ra det per­son­li­ga bre­vet du re­dan har, kom så gör vi det till­sam­mans! Ta gär­na med ett på­bör­jat CV el­ler per­son­ligt brev. Du be­hö­ver ett eget mejl­kon­to för att spa­ra tex­ter­na vi kom­mer job­ba med. Ta med egen da­tor an­nars kan du lå­na (OBS! be­grän­sat an­tal da­to­rer). För ål­dern 15–21 år. När: Måndag 26/2, 13.00–16.00. Kon­takt: ma­ri­a­nel­la.mon­zon.ve­ra@ stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.