Kis­ta BMK nä­ra SM-se­mi­fi­nal

Vi i Tensta - - SPORT - Jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Kis­ta Bad­min­ton­klubb tog ett jät­tek­liv mot SM­se­mi­fi­nal ef­ter 5–1 i förs­ta kvarts­fi­na­len av två mot Sko­gås. Re­tu­ren spe­las i Hud­dinge på måndag.

Kis­ta BMK gjor­de ett klart me­del­måt­tigt in­tryck i grundse­ri­en och när där­ef­ter ta­bel­lens fy­ra bäs­ta lag gjor­de upp om två di­rekt­plat­ser till se­mi­fi­nal slu­ta­de Kis­ta sist. Den ne­san tog klubb­che­fen Björn Bjunér in­te all­var­ligt på.

– Det är nu det bör­jar, sa han för­ra vec­kan.

Och nog var det and­ra tak­ter i förs­ta kvarts­fi­na­len av två. På hem­ma­plan skrevs se­ger­siff­ror­na till över­ty­gan­de 5–1 mot Sko­gås.

– Vi har trä­nat bra se­nas­te två vec­kor­na. In­för mat­chen ha­de jag ett snack och sa att vi mås­te va­ra se­ri­ö­sa. In­se att det är vin­na el­ler för­svin­na, sä­ger spe­lan­de trä­na­ren Sak­ti Ku­su­ma.

I tre av mat­cher­na mot Sko­gås vann Kista­spe­lar­na med 3–0 i set, i öv­ri­ga två vinst­mat­cher kräv­des fy­ra set. En­da för­lus­ten kom i dam­dub­bel i lag-SM.

där Ce­ci­lia Bjunér och dans­kan Iben Bergs­te­in har pro­blem att få till sam­spe­let. Det be­ror på att Ce­ci­lia har svårt att kom­ma i från sitt jobb och har mis­sat se­ri­e­mat­cher, samt att Iben i stort ba­ra är på plats till mat­cher. Iben vann där­e­mot sin sing­el med kla­ra siff­ror och Ce­ci­lia sin mix­ed­dub­bel med And­hi­ka An­har.

– För var­je match Ce­ci­lia och Iben får till­sam­mans blir de bätt­re. Jag tror att det kan få till ett bra dub­bel­spel, sä­ger Sak­ti Ku­su­ma.

Med 5–1 i ba­ga­get känns det lång­sökt att Kis­ta ska bom­ma att nå se­mi­fi­nal. Ku­su­ma tar dock in­te ut nå­got i för­skott. Han vill se fort­satt skär­pa i re­tu­ren nu på måndag.

Vin­ner Kis­ta vän­tar san­no­likt Tä­by i SM-se­mi­fi­nal. Den spe­lan­de Ki­stacoachen vill in­te gå hän­del­ser­na i för­väg, men tror att la­get är så starkt att det kan bli SM-fi­nal i år ock­så.

– Vi har va­rit li­te upp och ner. Jag tror att vi kan myc­ket bätt­re, sä­ger Sak­ti Ku­su­ma.

Jon­ny An­ders­son

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

NYC­KEL­SPE­LA­RE. Ce­ci­lia Bjunér (t v) och Iben Bergs­te­in be­hö­ver få till sam­ar­be­tet i dam­dub­bel för att Kis­ta BMK ska nå långt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.