Gäst glöm­des på kro­gen

I fre­dags kväll blev en gäst kvar­glömd in­ne på en re­stau­rang i Tens­ta Cent­rum. På lör­dags­mor­go­nen för­sök­te han slå sig ut.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Det var vid ti­o­ti­den på lör­dags­mor­go­nen, som Pa­nayo­tis Hat­zi­pav­lis stod och pra­ta­de med en be­kant i Tens­ta cent­rum.

– Plöts­ligt såg vi en män­ni­ska in­ne i den stäng­da re­stau­rang­en, som för­sök­te ta sig ut.

En gäst ha­de bli­vit kvar­glömd in­ne på Ge­za­na Bar & Re­stau­rang.

– Han stod och slet i dörr­hand­ta­get, men dör­ren var låst. Han slog på glas­dör­ren med hän­der­na.

Man­nen för­sök­te även slå sön­der gla­set med en stol, men lyc­ka­des in­te.

– Jag ring­de larm­cen­tra­len, sä­ger Pa­nayo­tis Hat­zi­pav­lis, och kal­la­de även på po­lis och am­bu­lans. Man­nen ha­de ram­lat om­kull.

Ef­ter en dryg halv­tim­me kom väk­tar­na i cent­rum till und­sätt­ning. De kun­de slå ett hål i dör­rens glas med si­na ba­tong­er.

– Många män­ni­skor ha­de sam­lats i cent­rum, sä­ger Pa­nayo­tis Hat­zi­pav­lis. Och det var nå­gon som kän­de re­stau­rang­ens nya äga­re och kon­tak­ta­de ho­nom.

Ef­ter en stund kom po­lis och am­bu­lans och man­nen togs om hand.

– Jag tyc­ker det är oac­cep­ta­belt att det dröj­de så länge in­nan väk­tar­na kom. Tänk om man­nen ha­de va­rit all­var­ligt sjuk.

FOTO: PA­NAYO­TIS HAT­ZI­PAV­LIS

DRA­MA. En gäst glöm­des kvar in­ne på den ny­öpp­na­des re­stau­rang­en i Tens­ta Cent­rum. Ef­ter en dryg halv­tim­me kun­de väk­tar­na slå sön­der gla­set i dör­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.