25 FEB­RU­A­RI

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Nal­le show (från 3 år), Nal­le Laa­ne­la – en språk­lös show an­pas­sad för al­la åld­rar. Hu­mor, vär­me och clow­nens klas­sis­ka väs­ka fylld med för­und­ran. Följ med på Nal­le Clowns upp­täckts­färd där han fin­ner fjä­ri­lar och and­ra ma­gis­ka ting. Nal­le Clowns show är språk­lös och an­pas­sad för al­la åld­rar. Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.