26 FEB, 1–2 MARS

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Syn-och hör­se­l­in­struk­tör Syn-och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn/hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Måndag den 26/2 kl 13.00–14.00 på Tens­ta bib­li­o­tek, Hag­strå­ket 13, Tens­ta. Torsdag den 1/3 kl 11.00–12.00 på Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, Tensta­gång­en 49, Tens­ta. Fredag den 2/3 kl 11.00–12.00 på Hus­by bib­li­o­tek, Ed­vard Gri­egs­gång­en 9, Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.