4 MARS

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Vee­ras kon­tor (från 2 år) Uu­si Te­at­te­ri. En fö­re­ställ­ning som med mim, ak­ro­ba­tik, musik och hu­mor fun­de­rar över li­vet och var­da­gen. Lämp­lig för de mind­re bar­nen och fa­mil­jer. Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.