Grönt och gra­nit – fler tren­der 2018

Vi i Tensta - - BOSTAD -

Down­si­zing:

Välj med om­sorg och sål­la bland pry­lar­na i hem­met för bätt­re livs­kva­li­tet.

Gra­nit:

Un­der någ­ra år har mar­mor va­rit pop­pis men nu spås gra­ni­ten kom­ma till­ba­ka.

Stort och grönt:

Så kal­la­de ”statement”-väx­ter ska in hem­ma. Ju stör­re desto bätt­re!

För de som in­te gil­lar gra­nit finns dess spräck­li­ga kom­pis ter­raz­zon som al­ter­na­tiv.

Ter­raz­zo: Me­tal­ler:

In­red­nings­de­tal­jer i blan­da­de me­tall­fär­ger som mäss­sing, borstat stål och kop­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.