Ung­doms­fes­ti­val i Spånga

Vi i Tensta - - NYHETER -

Parkour, cric­ket och dans är någ­ra av ak­ti­vi­te­ter­na det bjuds un­der den nya ung­doms­fes­ti­va­len Jär­va id­rotts- och kul­tur­fes­ti­val på Spånga IP. Fes­ti­va­len bör­ja­de i vec­kan.

Drygt tio för­e­ning­ar kom­mer att fin­nas på plats på Spånga IP un­der vec­kor­na fram­ö­ver. AIK fotboll, Akal­la run och Tens­ta bas­ket är någ­ra av för­e­ning­ar­na som ord­nar ak­ti­vi­te­ter för att vär­va nya med­lem­mar.

Bland an­nat kom­mer unga att få tes­ta på spor­ter som ul­ti­ma­te fris­bee, parkour, cric­ket, dans och bou­le.

Det ord­nas ock­så an­sikts­mål­ning och hopp­borg. Den 29 ju­ni blir det även en scen att rap­pa på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.