Här vi­sas VM på stor­bild

Vi i Tensta - - NYHETER -

Fot­bolls-VM har bör­jat bra för Sve­ri­ge med se­ger mot Syd­ko­rea. Men fort­sätt­ning­en mot Tyskland och Mex­i­ko kan bli be­tyd­lig tuf­fa­re. Här är någ­ra stäl­len där du kan se fot­bolls-VM på stor­bilds­skärm till­sam­mans med and­ra:

Lord och O´Le­a­rys i Kis­ta Gal­le­ria. Swat i Spånga och The Tea House Café på Rin­ke­by­strå­ket vi­sar ock­så mat­cher, lik­som Broms­tens Krog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.