TORS­DAG 28/6

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Res till­ba­ka i ti­den Häl­sa på år 1969! Be­sök Stads­mu­se­ets lä­gen­het i Tens­ta och hör be­rät­tel­sen om hur det var i om­rå­det för näs­tan 50 år se­dan när de förs­ta fa­mil­jer­na flyt­ta­de in på Käm­pinge­bac­ken 13. Från 6 år till­sam­mans med vux­en. När: 28 ju­ni kl. 14.00. Var: Käm­pinge­bac­ken 13, Tens­ta. An­mä­lan: 08-508 31 658, an­na.sei­de­[email protected] stock­holm.se

Stre­et art Kom och lär dig mer om konst­for­mer som stre­et art och graf­fiti till­sam­mans med er­far­na konst­nä­rer. För dig 13–18 år. När och var: Sam­ling kl 16.00, 28 ju­ni vid Öpp­na väg­gar­na i Tens­ta, se­dan av­slut­ning på Hju­set. In­for­ma­tion: fe­se­hae.ber­ha­[email protected]­holm.se, 070-120 34 51

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.