Liv­styc­ket får 300 000 kro­nor

Vi i Tensta - - NYHETER -

Den ide­el­la för­e­ning­en Liv­styc­ket har till­de­lats 300 000 kro­nor av Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet.

– Är det in­te fan­tas­tiskt? Jag är jät­telyck­lig, sä­ger Bir­git­ta Not­löf som star­ta­de Liv­styc­ket 1992.

Hon ha­de då till­gång till 12 kvadrat­me­ter lo­kal i Bus­sen­hus­sko­lan. Nio kvin­nor tog mod till sig att kom­ma på förs­ta mö­tet. 26 år har gått se­dan dess och projektet som för­e­ning­en sök­te peng­ar för he­ter ”26 års kvin­no­histo­ria på löp­me­ter”.

1,5 år är det tänkt att sa­m­ar­be­tet med Stock­holms stads­mu­se­um ska ta. Runt jul/ny­år 2020/21 kan allt­så Liv­styc­ket ta plats i Stock­holms stads­mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.