ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Dag­kol­lo med Vi­sion ge­ne­ra­tion bas­ket Ett ak­tivt som­mar­lov med mul­ti­id­rott med rö­rel­se, mo­tion, trä­ning och le­kar. Dro­pin för al­la tje­jer och kil­lar 8–16 år. När: Var­da­gar 11 ju­ni–11 au­gusti kl 10.00– 16.30. Var: Tens­ta id­rotts­hall In­for­ma­tion: 070-402 89 74, dil­[email protected], vgb2017

Konst­ve­ran­dan Öp­pen konst­verk­stad för barn och vux­na. Här finns sy­ma­ski­ner att an­vän­da och ma­te­ri­al att ex­pe­ri­men­te­ra med. Pro­va på att bro­de­ra, sy, knypp­la vän­skap­s­och nyc­kel­band och färg­tryc­ka ty­ger. I sam­ar­be­te med Hem­slöj­den i Stock­holm. När: 27 ju­ni–17 au­gusti, ons­dag–fre­dag kl 13.00–

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.