TORSDAG 9/8

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Djung­elns hem­lig­het Med Eva Funck & Hö­napö­na. Torsdag den 9 au­gusti kl 10.00. Djung­elns hem­lig­het en in­ter­ak­tiv och färg­stark fö­re­ställ­ning som hand­lar om hur vi kan få vän­ner ge­nom att se, hö­ra och upp­munt­ra Ver­dan­dis som­mar Dag­li­ga ut­flyk­ter till bad, fis­ke, bow­ling och an­nat kul. Vid ut­flykt till bad utan för­äl­der ska barn va­ra minst 10 år och sim­kun­ni­ga. 23/7–

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.