At­tack mot bygg­ar­bets­plats

Vi i Tensta - - DIREKTPRESS -

Un­der nat­ten mot tis­da­gen at­tac­ke­ra­des bygg­ar­bets­plat­sen vid det nya po­lishu­set i Rin­ke­by. Fle­ra mas­ke­ra­de gär­nings­män lyc­ka­des ta sig in på om­rå­det ge­nom att for­ce­ra en grind med hjälp av en bil som se­dan sat­tes i brand.

Väk­ta­re som fanns på plat­sen at­tac­ke­ra­des med sten och smäl­la­re. En för­un­der­sök­ning gäl­lan­de mord­brand och för­sök till grov miss­han­del är in­ledd. Ing­en är i nu­lä­get gri­pen, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.