MÅN 13–FRE 17/8

Vi i Tensta - - DIREKTPRESS -

Lands­la­gets fot­bolls­sko­la i Akal­la För dig 7–12 år. Lunch, mel­lan­mål, bad, lek och mi­ni­golf in­går. När: Vec­ka 33, var­da­gar kl 9.00–16.00. Var: Akal­la boll­plan och Akal­la by An­mä­lan: lands­la­get­s­fot­bolls­sko­la.se. In­for­ma­tion: 070-672 39 60, kista­[email protected] hot­mail.com. Pris: 1 000 kr/ vec­ka, sys­kon- och med­lems­ra­batt.

Konst­kol­lo: Möns­tar med väv och na­tur­lig färg­ning Job­ba med rytm och form i väv och på tyg, till­sam­mans med lä­ra­re från Hand­ar­be­tets Vän­ners Sko­la. Ska­pa och ex­pe­ri­men­te­ra med färg, tyg och garn! För dig 8–15 år. När: 13–17 au­gusti kl 10.00–15.00. Var: Tens­ta konst­hall.An­mä­lan: ni­[email protected] tensta­konst­hall.se, 08–36 07 63, tensta­konst­hall.se

TORS­DAG 16/8 KL 10. Klu­ra ut med Cir­kus Cir­kör. 5–13 år. Inom­hus, för­an­mä­lan krävs. Plats: Eg­ge­by Gård, Te­a­ter­la­dan. Bo­ka plats till klu­[email protected]­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.