TORS­DAG 16/8

Vi i Tensta - - DIREKTPRESS -

Klu­ra ut med Cir­kus Cir­kör Tors­da­gen den 16 au­gusti kl 10.00. Med kitt­lan­de ak­ro­ba­tik, troll­bin­dan­de jong­le­ring och svind­lan­de höj­der får vi föl­ja tre ar­tis­ter som hjäl­per och stjäl­per varand­ra. Klu­ra ut är en ord­lös cir­kusshow och kan för­stås av barn med oli­ka språk­bak­grun­der. Mel­lan 5-13 år. Inom­hus, för­an­mä­lan krävs. Plat­sen Eg­ge­by Gård, Te­a­ter­la­dan. Bo­ka plats till klu­[email protected]­ge­by.se el­ler te­le­fon 08-752 09 10. Hus­by­gårds­da­gen El kul­tur­dag för al­la. Lo­kal kul­tur, konst­hant­verk, konstut­ställ­ning, mu­sik och dans. Scou­ting och café. Lör­dag kl 12–17, Hus­by Gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.