Tens­ta mark­nad 1 sep­tem­ber

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Tens­ta mark­nad ar­ran­ge­ras 1 sep­tem­ber och är en ge­nu­in kvar­ters­fest! Mel­lan 11.00 och 20.00 bju­der vi upp till en oför­glöm­lig ka­val­kad av mat, mu­sik, mark­nad och spän­nan­de mö­ten. Stro­sa runt mel­lan mark­nads­stån­den, ta en pa­us med en mål­tid från vå­ra mat­för­säl­ja­re, lyss­na på spän­nan­de sam­tal från sce­nen och njut av här­lig mu­sik. Mer in­for­ma­tion hit­tar du på tensta­mark­nad.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.