Verk­sam­he­ten

Vi i Tensta - - NYHETER -

LÖR­DA­GAR mel­lan 10 och 14 är det pap­por­nas tim­mar på öpp­na för­sko­lan i Fa­mil­je­hu­set, Skår­bygränd 1.

DET finns en mikro för den som vill ta med sig egen lunch. VERK­SAM­HE­TEN på­går till och med de­cem­ber. Där­ef­ter ska den ut­vär­de­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.