Tack för i som­mar!

Vi i Tensta - - NY­HE­TER -

Un­der som­ma­ren har du kun­nat upp­le­va fler som­mar­gå­ga­tor, som­mar­torg och pop up-par­ker än ti­di­ga­re år. Plat­ser­na har va­rit fyll­da med ak­ti­vi­te­ter, uni­ka ut­smyck­ning­ar, konst och un­der­håll­ning. Vi hop­pas att du har upp­skat­tat dem och tac­kar för den här gången.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.