TORS­DAG 27/9

Vi i Tensta - - DET HÄN­DER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn – och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tors­da­gen den 27 sep­tem­ber kl 11.00-12.00 på Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, Tensta­gång­en 49. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by 30 sep­tem­ber kl 13.00. Bakå-fram-på (från 2 år) Big Wind – en sinn­rik dans­fö­re­ställ­ning för de mins­ta. Ka­va­jen har visst vak­nat på fel si­da idag och gör li­te som den vill. Skor­na pra­tar om ditt och datt. Hat­ten fat­tar in­te ett skvatt. Fö­re­ställ­ning­en ges på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.