Sten­kast­ning mot po­li­ser i Hus­by

Vi i Tensta - - NYHETER -

Fle­ra po­li­ser som deltog i en in­sats i sam­band med bil­brän­der i Hus­by nat­ten till mån­dag ut­sat­tes för sten­kast­ning. En för­un­der­sök­ning har nu in­letts om grov ska­de­gö­rel­se för­sök till grov miss­han­del.

Klockan 00.44 nat­ten till mån­dag fick po­li­sen larm om att det brann bi­lar på en adress i Hus­by. När de an­län­de till plat­sen ut­sat­tes patrul­ler­na för sten­kast­ning, upp­ger po­li­sen.

– I sam­band med att vi kom­mer dit är det fle­ra per­so­ner som kas­tar sten mot po­lis­bi­lar­na. Man star­tar då så klart en in­sats för att hind­ra de här per­so­ner­na, men hit­tills har vi ing­en fri­hets­be­rö­vad, sä­ger Per Fahl­ström vid Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

FO­TO: MOSTPHOTOS

STEN­KAST­NING. Inga po­li­ser ska ha ska­dats fy­siskt i sam­band med sten­kast­ning­en, som ska ha skett från en vi­a­dukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.