Ett sam­man­hål­let Stock­holm

Vi i Tensta - - NYHETER -

Di­rekt­Press lan­se­rar nu sats­ning­en ”Ini­ti­a­tiv för Ett sam­man­hål­let Stock­holm” – #EttStock­holm. Pet­ter Beck­man kom­mer le­da pro­jek­tet som ska för­sö­ka mins­ka po­la­ri­se­ring­en och mot­ver­ka seg­re­ga­tio­nen i Stor­stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.