Hem­lös bod­de på Ålands­bå­ten

Vi i Tensta - - NYHETER -

Björn Matts­son blev för ett an­tal år se­dan hem­lös och sök­te hjälp av Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning. De vil­le flyt­ta ho­nom till ett boende i Hag­fors – som dock vi­sa­de sig va­ra obe­bo­e­ligt på grund av ohy­ra. Det slu­ta­de med att han bo­sat­te sig på en Ålands­båt. Nu ska JO grans­ka ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.