Öpp­na för­sko­lor­na i Spånga-Tens­ta

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Öpp­na för­sko­lan är till för dig som är hem­ma med små barn. Du väl­jer själv hur of­ta du vill del­ta. Det kos­tar ing­et och du be­hö­ver in­te an­mä­la ditt barn i för­väg. In­for­ma­tion om ak­ti­vi­te­ter och öp­pet­ti­der fin­ner du på stock­holm.se/jam­for och jäm­för verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.