Väl­kom­men till Med­bor­gar­kon­to­ret

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Be­söks­a­dress: Tensta­gång­en 49, Spånga. Du vet väl om att du kan ut­fö­ra många av di­na var­dags­ä­ren­den på med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta, på egen hand el­ler med stöd av vår duk­ti­ga sam­hälls­väg­le­da­re?

På Med­bor­gar­kon­to­ret kan du träf­fa för­sko­le­hand­läg­ga­re, kon­su­ment­väg­le­da­re, so­ci­al­sek­re­te­ra­re, fa­mil­je­rät­ten, ar­bets­för­med­la­re, jobb­torg, ju­rist/ad­vo­kat, star­ta eget, syn- och hör­sel­kon­su­lent, färd­tjänst­hand­läg­ga­re, an­hö­rigstöd, IT-stöd och många and­ra. Väl­kom­men!

Med­bor­gar­kon­to­rets öp­pet­ti­der

Måndag 9.00–16.00 Tisdag 11.00–19.00 Onsdag 9.00–16.00 Torsdag 9.00–16.00 Fredag 9.00–12.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.