Mutum­ba åter­vän­der till AIK

Vi i Tensta - - SPORT -

Mar­tin Kayon­go-Mutum­ba åter­vän­der till AIK. Men in­te som spe­la­re. 33-åring­en kom­mer nu­me­ra att age­ra spe­lar­scout åt sin gam­la klubb i syf­te att hit­ta nya ta­lang­er.

FOTO: JONNY AN­DERS­SON

Mutum­ba har ti­di­ga­re va­rit drygt el­va sä­song­er i AIK, bå­de som se­ni­or och ju­ni­or. Dess­utom har han spe­lat i fle­ra and­ra Stock­holms­klub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.