TÄNK PÅ:

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att få plats i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på www.vi­i­kis­ta.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.