Po­si­tiv fö­re­bild vo­re en dröm för flic­kor­na i Jär­va

Vi i Tensta - - NYHETER -

I Jär­va­om­rå­det är det många fär­re flic­kor som id­rot­tar än i res­ten av sta­den. Det är ett pro­blem, tyc­ker Mår­ten West­berg, eldsjäl i Akro­pol BBK.

– Det är i ton­å­ren man har bäst möj­lig­he­ter att öka sin hjärt­ka­pa­ci­tet. Gör man in­te det ris­ke­rar man att få för li­tet hjär­ta i för­hål­lan­de till sin kropps­vo­lym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.