All­hel­go­na­hel­gens pro­gram, Spånga-Kis­ta för­sam­ling 2 nov – 4 nov

Vi i Tensta - - NYHETER -

Väl­kom­na till vå­ra kyr­kor i all­hel­go­na­tid. När det bör­jar bli mörkt och kallt kom­mer den helg då kyr­ko­går­dar­na fylls av män­ni­skor i al­la åld­rar. Det är en tid av ef­ter­tan­ke då vi minns al­la nä­ra och kä­ra som har läm­nat oss. Vi får tän­da ljus på vå­ra gra­var som ly­ser hopp­fullt i höst­mörk­ret. I vå­ra kyr­kor finns an­dak­ter, kon­ser­ter och guds­tjäns­ter, och det finns varmt kaf­fe och tid för sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.