Här är vå­ra nya lands­tings­råd

Vi i Tensta - - NYHETER -

I vec­kan blev det klart vil­ka som får an­svar för vad i den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms lands­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.