Guld­gläd­jen för He­nok Go­itoms AIK

I fle­ra sä­song­er har AIK le­gat i top­pen – men in­te nått än­da fram. Men un­der He­nok Go­itoms sjät­te år i Gna­get fick Hus­bygrab­ben änt­li­gen lyf­ta SM-po­ka­len.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Anders Ekström anders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Se­dan He­nok Go­i­tom åter­vän­de till Sve­ri­ge, ef­ter proff­så­ren, har la­get le­gat i top­pen kon­stant.

Det blev vis­ser­li­gen en fjär­de­plats 2012, men där­ef­ter har svart­gult va­rit sämst trea när He­nok va­rit en del av trup­pen.

Ifjol blev det en hed­ran­de andra­plats, men 2018 var det så dags att nå än­da fram. AIK har va­rit i ”po­le po­si­tion” he­la året men de bjöd in IFK Norr­kö­ping mot slu­tet. Till sist var dock Gna­get star­ka­re och kun­de säk­ra gul­det med 1–0 i Kal­mar.

Gil­lar AIK:s för­ort­stänk

He­nok har spe­lat med i samt­li­ga mat­cher och gjort tolv mål för guld­la­get.

– Det här är störs­ta ögon­blic­ket i min kar­riär, det är förs­ta ti­teln som se­ni­or och att få gö­ra det i AIK som kap­ten... det är fle­ra de­tal­jer på sam­ma gång, sä­ger He­nok till Af­ton­bla­det.

Att få vin­na det ef­ter­läng­ta­de gul­det var stort för 34-åri­ga Go­i­tom. Han slår även ett slag för för­or­ten, som han käm­pat så myc­ket för i kar­riä­ren.

– Erik Ni­va sa till mig att jag blir den förs­ta med af­ri­kanskt ur­sprung att ta upp buck­lan, ock­så att jag är från för­or­ten. Vi be­vi­sar att vi kan mer än ba­ra dribb­la och in­te ha fo­kus på match­bil­den. Vi kan gö­ra myc­ket sa­ker för för­or­ten och jag tyc­ker att AIK har gjort en re­jäl sats­ning på för­or­ten, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi är många från blå lin­jen, någ­ra från rö­da. Al­la vå­ra kids där­u­te kän­ner att fast man har mas­sa spelare från för­or­ten i sam­ma lag kan man gå he­la vägen. Det har vi vi­sat i dag.

Även Bi­lal vann guld

I guld­trup­pen fanns även Bi­lal Hus­se­in från Hjuls­ta. Han har dock ba­ra spe­lat en match (in­hopp) och kom­mer in­te att få en me­dalj.

Men han har sut­tit en hel del på bän­ken, bland an­nat i förra hel­gens guld­match mot Kal­mar FF.

FOTO: OLA SKÖLD

FÖRS­TA. AIK:s guld var He­noks förs­ta på se­ni­or­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.