Löv­blå­sar­na bi­drar till ökad stress

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

lyc­kats und­fly de tra­fi­ke­ra­de ga­tor­na och het­sen på din ar­bets­plats. Du kom­mer till en lugn och skön park där de gu­la höst­lö­ven still­samt sing­lar ner me­dan kol­tras­tar­na sjung­er. Änt­li­gen kan du an­das ut.

Plöts­ligt bryts tyst­na­den av ett helt omänsk­ligt lä­te, är det en mo­tor­såg? Ett flyg­plan? En in­va­sion från ytt­re rym­den?

Nej, det är en löv­blå­sa­re. Bland trä­den på gräs­mat­tan går en per­son ta­fatt runt och sät­ter av och på mör­dar­ma­ski­nen för att blå­sa runt li­te löv... jag har hört att de forslas bort och bränns, vad nu det ska va­ra bra för.

Är det värt det? Det är sam­ma sak var­je höst. Lju­det tar helt bort fri­den från par­ker och fär­das och för­pes­tar he­la kvar­ter.

är så vik­tigt att blå­sa bort löv istäl­let för att an­vän­da krat­ta el­ler lå­ta de lig­ga kvar och bli jord så kan det väl in­ve­ste­ras i tys­ta, el­driv­na löv­blå­sa­re?

Har vi in­te nog med hög­ljudd tra­fik och and­ra stö­ran­de ma­ski­ner? Kon­stant bul­ler bi­drar till ökad stress i sam­häl­let och kan le­da till ökad risk för psy­kisk ohäl­sa.

Låt oss ska­pa en frid­ful­la­re stad till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.