Topp­di­rek­tör slu­tar ef­ter en upp­gö­rel­se

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Stads­dels­di­rek­tö­ren, Per Kjel­lan­der, har slu­tat ”ef­ter över­ens­kom­mel­se”. Jo­nas Eli­as­son, kans­li­och kom­mu­ni­ka­tions­chef, är till­för­ord­nad tills dess att en ny di­rek­tör är på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.