SL vill in­stal­le­ra 500 ka­me­ror

Vi i Tensta - - NYHETER -

vid tun­nel­ba­na- och buss­sta­tio­ner.

– Vi vill ha ka­me­ror i bus­sku­rer, vid otryg­ga pas­sa­ger samt rik­ta ka­me­ror­na ut mot en­tré­er­na, där det of­ta upp­levs som otryggt. Det här är blin­da fläc­kar idag, vil­ket är be­vis för att vi be­hö­ver en ny, mo­dern, lag­stift­ning, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.