Re­actor-be­slut går till dom­stol

Vi i Tensta - - NYHETER -

för­änd­ra verk­sam­he­ten, men Re­actor nämn­des in­te.

Han fort­sät­ter med att sä­ga att han tyc­ker att ung­do­mar­na bor­de ha in­vol­ve­rats i be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.