Ing­en var­ning om SL-kor­tet

Vi i Tensta - - NYHETER -

SL? Jag fyll­de på mitt kort idag. Och då sa säl­ja­ren i Press­by­rån att jag mås­te by­ta ut mitt kort för det går snart ut!

Jag ha­de 341 kro­nor kvar på kor­tet och ha­de det gått ut ha­de jag för­lo­rat des­sa peng­ar. Hur sjut­ton tän­ker SL, ing­en för­var­ning om att kor­tet snart skul­le gått ut. Fy skäms.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.