ros Vec­kans

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Vill ge vec­kans ros till Väs­by kom­mun som för tred­je året i rad väl­jer att påsk­pyn­ta med tyll istäl­let för fjäd­rar. Även till en ros till Ing­e­la Nils­son som tog ini­ti­a­tiv till det­ta och till­ver­kar­tvät­tar och åter­an­vän­der al­la tyll vip­por. Man blir så glad av att se pyn­tet på Central­vä­gen och ve­ta att inga djur har fått li­da för det­ta. Li­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.